Το κιτ δοκιμής κλινικής διάγνωσης έλαβε πιστοποίηση CE

Κιτ ανίχνευσης (1-3)-β-D-γλυκάνης (Kinetic Chromogenic Method) που αναπτύχθηκε από την Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd.έχει λάβει πιστοποίηση CE της ΕΕ

 

Τον Απρίλιο του 2022, το κιτ ανίχνευσης (1-3)-β-D-γλυκάνης (Kinetic Chromogenic Method) που αναπτύχθηκε από την Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd. έλαβε την πιστοποίηση CE της ΕΕ.

 

Το (1-3)-β-D-Glucan Detection Kit (Kinetic Chromogenic Method) είναι για την ποσοτική ανίχνευση

(1-3)-β-D-γλυκάνη στον ανθρώπινο ορό in vitro.Η (1-3)-β-D-γλυκάνη είναι ένα από τα κύρια δομικά

συστατικά των μυκητιακών κυτταρικών τοιχωμάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε διεισδυτικές μυκητιασικές λοιμώξεις.

 

Pαρχήs του τεστ

Το κιτ ανίχνευσης (1-3)-β-D-γλυκάνης (Kinetic Chromogenic Method) μετρά τα επίπεδα της (1-3)-β-D-γλυκάνης με κινητική χρωμογονική μέθοδο.Ο προσδιορισμός βασίζεται σε μια οδό τροποποίησης του παράγοντα G του προϊόντος λύσης αμεβοκυττάρων (AL).Η (1-3)-β-D-γλυκάνη ενεργοποιεί τον παράγοντα G, ο ενεργοποιημένος παράγοντας G μετατρέπει το ανενεργό ένζυμο προπήξης στο ενεργό ένζυμο πήξης, το οποίο με τη σειρά του διασπά το pNA από το χρωμογόνο πεπτιδικό υπόστρωμα.Το pNA είναι ένα χρωμοφόρο που απορροφά στα 405 nm.Ο ρυθμός αύξησης της OD στα 405 nm του διαλύματος αντίδρασης είναι ευθέως ανάλογος με τη συγκέντρωση του διαλύματος αντίδρασης (1-3)-β-D-γλυκάνη.Η συγκέντρωση της (1-3)-β-D-γλυκάνης στο διάλυμα αντίδρασης μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με την πρότυπη καμπύλη καταγράφοντας τον ρυθμό μεταβολής της τιμής OD του διαλύματος αντίδρασης μέσω εξοπλισμού και λογισμικού οπτικής ανίχνευσης.

 

Χαρακτηριστικά:

Εύκολος χειρισμός: μέθοδος δύο βημάτων.

Ταχεία αντίδραση: ανίχνευση 40 λεπτών, προεπεξεργασία δείγματος: 10 λεπτά.

Υψηλή ευαισθησία: χρωμογόνος μέθοδος;

Καλή εξειδίκευση: εξαιρετικά ειδική για (1-3)-β-D-γλυκάνη.

Μικρός όγκος δείγματος: 10 μL.

Εύρος δοκιμασίας: 25-1000 pg/ml

 

Κλινική εφαρμογή:

Πρώιμος έλεγχος, επικουρική διάγνωση, καθοδηγούμενη φαρμακευτική αγωγή, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας, δυναμική παρακολούθηση και παρακολούθηση της πορείας της νόσου.

 

Κλινικά τμήματα:

Εργαστήριο, Αιματολογία, Αναπνευστική, ΜΕΘ, Παιδιατρική, Ογκολογία, Μεταμόσχευση Οργάνων, Λοίμωξη.

 

Κατάσταση προϊόντος:

Η ευαισθησία του λυοφιλοποιημένου προϊόντος λύσης αμεβοκυττάρων και η ισχύς της προτύπου ενδοτοξίνης ελέγχου προσδιορίζονται έναντι της προτύπου ενδοτοξίνης αναφοράς USP.Τα κιτ αντιδραστηρίων Lyophilized Amebocyte Lysate συνοδεύονται από οδηγίες προϊόντος, Πιστοποιητικό Ανάλυσης.

 


Ώρα δημοσίευσης: 25 Μαΐου 2022

Αφήστε τα μηνύματά σας