Δοκιμή μεμονωμένων φιαλιδίων με αντιδραστήριο ενδοτοξίνης με λυοφιλοποιημένο θρόμβο γέλης

Αφήστε τα μηνύματά σας