Δοκιμή λυοφιλοποιημένου θρόμβου γέλης με αντιδραστήριο λύσης αμεβοκυττάρων Δοκιμασία μεμονωμένα φιαλίδια