Κιτ δοκιμής ενδοτοξίνης Bioendo KC (Κινητική χρωμογονική δοκιμασία)

Κιτ δοκιμής ενδοτοξίνης Bioendo KC (Κινητική χρωμογονική δοκιμασία)

Στη μέθοδο κινητικής χρωμογονικής δοκιμασίας, το Amebocyte Lysate συν-λυοφιλοποιείται με χρωμογόνο υπόστρωμα.Επομένως, η βακτηριακή ενδοτοξίνη θα μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί με βάση τη χρωμογόνο αντίδραση αλλά όχι την πρωτεΐνη πήξης που θα σχηματίσει τον θρόμβο γέλης παρουσία ενδοτοξίνης.Το κιτ δοκιμής ενδοτοξίνης Bioendo KC (Kinetic Chromogenic Assay) είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ανίχνευση ενδοτοξίνης βιολογικών δειγμάτων όπως εμβόλιο, αντίσωμα, πρωτεΐνη, νουκλεϊκό οξύ, κλινικά δείγματα.


Λεπτομέρεια προϊόντος

Κιτ δοκιμής ενδοτοξίνης Bioendo KC (Κινητική χρωμογονική δοκιμασία)

1. Πληροφορίες προϊόντος

Στο κιτ δοκιμής ενδοτοξίνης Bioendo KC, το Amebocyte Lysate συν-λυοφιλοποιείται με χρωμογόνο υπόστρωμα.Επομένως, η βακτηριακή ενδοτοξίνη θα μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί με βάση τη χρωμογόνο αντίδραση.Η δοκιμασία είναι ισχυρή αντίσταση στις παρεμβολές και έχει πλεονεκτήματα της κινητικής θολερότητας και της χρωμογονικής μεθόδου τελικού σημείου.Το κιτ δοκιμής Bioendo Endotoxin περιέχει χρωμογόνο λύμα αμβοκυττάρων, ρυθμιστικό διάλυμα ανασύστασης, CSE, Water for BET.Η ανίχνευση ενδοτοξίνης με τη μέθοδο Kinetic Chromogenic απαιτεί έναν αναγνώστη μικροπλακών κινητικής επώασης όπως το ELx808IULALXH.

 

2. Παράμετρος προϊόντος

Εύρος δοκιμασίας: 0,005 – 50EU/ml;0,001 – 10EU/ml

Κατάλογος Νo.

Περιγραφή

Περιεχόμενα κιτ

Ευαισθησία EU/ml

KC5028

Κιτ δοκιμής ενδοτοξίνης Bioendo™ KC (Κινητική χρωμογονική δοκιμασία),

1300 Τεστ/Κιτ

50 χρωμογόνο λύμα αμεβοκυττάρων,

2,8 ml (26 Τεστ/Φιαλίδιο);

50 Ρυθμιστικό διάλυμα ανασύστασης, 3,0 ml/φιαλίδιο;

10CSE;

0,005-5EU/ml

KC5028S

0,001-10EU/ml

KC0828

Κιτ δοκιμής ενδοτοξίνης Bioendo™ KC (Κινητική χρωμογονική δοκιμασία),

208 Τεστ/Κιτ

8 Χρωμογενές λύμα αμεβοκυττάρων,

2,8 ml (26 Τεστ/Φιαλίδιο);

8 Ρυθμιστικό διάλυμα ανασύστασης, 3,0 ml/φιαλίδιο;

4 ΧΑΚ;

2 Νερό για BET, 50ml/φιαλίδιο;

0,005-5EU/ml

KC0828S

0,001-10EU/ml

KC5017

Κιτ δοκιμής ενδοτοξίνης Bioendo™ KC (Κινητική χρωμογονική δοκιμασία),

800 Τεστ/Κιτ

50 χρωμογόνο λύμα αμεβοκυττάρων,

1,7 ml (16 Τεστ/Φιαλίδιο);

50 Ρυθμιστικό διάλυμα ανασύστασης, 2,0 ml/φιαλίδιο;

10CSE;

0,005-5 EU/ml

KC5017S

0,001-10 ΕΕ/μ

KC0817

Κιτ δοκιμής ενδοτοξίνης Bioendo™ KC (Κινητική χρωμογονική δοκιμασία),

128 Τεστ/κιτ

8 Kinetic Chromogenic Amebocyte Lysate,

1,7 ml (16 Τεστ/φιαλίδιο);

8 Ρυθμιστικό διάλυμα ανασύστασης, 2,0 ml/φιαλίδιο;

4 ΧΑΚ;

2 Νερό για BET, 50ml/φιαλίδιο;

0,005-5 EU/ml

KC0817S

0,001-10 EU/ml

 

3. Χαρακτηριστικό προϊόντος και εφαρμογή

BioendoTMΤο KC Endotoxin Test Kit (Kinetic Chromogenic Assay) διαθέτει ισχυρή αντίσταση στις παρεμβολές και έχει πλεονεκτήματα της κινητικής θολερότητας και της χρωμογονικής μεθόδου τελικού σημείου.Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την ανίχνευση ενδοτοξινών βιολογικών δειγμάτων όπως εμβόλιο, αντίσωμα, πρωτεΐνη, νουκλεϊκό οξύ κ.λπ.

Σημείωση:

Το λυοφιλισμένο αντιδραστήριο λύσης αμβοκυττάρων που κατασκευάζεται από την Bioendo παρασκευάζεται από λύμα αμβοκυττάρων από το πέταλο (Tachypleus tridentatus).

Κατάσταση προϊόντος:

Η ευαισθησία του λυοφιλοποιημένου προϊόντος λύσης αμεβοκυττάρων και η ισχύς της προτύπου ενδοτοξίνης ελέγχου προσδιορίζονται έναντι της προτύπου ενδοτοξίνης αναφοράς USP.Τα κιτ αντιδραστηρίων Lyophilized Amebocyte Lysate συνοδεύονται από οδηγίες προϊόντος, Πιστοποιητικό Ανάλυσης.

Το κιτ δοκιμής κινητικής χρωμογόνου ενδοτοξίνης πρέπει να επιλέξει τον αναγνώστη μικροπλακών με φίλτρα 405 nm.


  • Προηγούμενος:
  • Επόμενο:

  • Αφήστε τα μηνύματά σας

    Σχετικά προϊόντα