Κιτ προσδιορισμού ενδοτοξίνης για ανθρώπινο πλάσμα