Ειδικό για την ενδοτοξίνη Λυοφιλοποιημένο λύμα αμεβοκυττάρων